L'OCCITANE E-geschenkkaart Ontdek de e-geschenkkaart, een makkelijke manier om uw dierbaren een plezier te doen en ze zelf een collectie te laten kiezen, die bij hen past!

Twijfelt u? Met een paar klikken krijgt uw geliefde de mogelijkheid te kiezen uit onze tijdloze collecties: verbena, Shea Butter, Néroli & Orchidée of Cade… L’OCCITANE biedt mooie geschenkjes aan zowel voor hem als voor haar.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN GEBRUIK VAN DE DIENST E-CADEAUKAART

Definities

ONDERNEMER: betekent de onderneming L'OCCITANE die de verkoop aanbiedt van de E-CADEAUKAART
DEELNEMER: betekent een natuurlijke persoon die financieel deelneemt, geheel of gedeeltelijk aan de koop van een E-CADEAUKAART. INITIATIEFNEMER: betekent de eerste DEELNEMER aan de E-CADEAUKAART. PERSOONLIJKE GEGEVENS: betekent de lijst met namen, voornamen, postadressen, e-mail adressen, geboortedata en aanhef van de gebruikers. E-CADEAUKAART: betekent een voorafbetaalde rekening op de site van de ONDERNEMER. Elke E-CADEAUKAART heeft een unieke code. Deze voorafbetaalde rekening is gevestigd bij de gebruikelijke rekening van de ONDERNEMER en vormt een tegoed ten behoeve van de houder van de CADEAUBON, voor alle bestellingen bij de ONDERNEMING. CADEAUBON: betekent de digitale drager die bij de E-CADEAUKAART hoort en waarop de unieke code staat. ONTVANGER: betekent de natuurlijke persoon houder van de CADEAUBON. SITE: interface toegankelijk via internet en waardoor de gebruiker de mogelijkheid heeft een E-CADEAUKAART te kopen.

1 - Omvang

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van E-CADEAUKAARTEN en hun gebruik. Het gebruik van de dienst betekent de stilzwijgende aanvaarding van deze voorwaarden en gebruiksvoorwaarden. Als je minderjarig bent mag je de E-CADEAUKAART dienst alleen na toestemming van een van je ouders (of voogd) gebruiken. Als een van de voorwaarden van dit reglement niet geldig blijkt, blijven het geheel van het reglement en de andere voorwaarden van toepassing. De ONDERNEMER behoudt het recht om wijzigingen in de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. U kunt hierover op de SITE kennis nemen (link onderaan de pagina). Elk gebruik van de dienst na wijziging van de gebruiksvoorwaarden houdt volledige acceptatie van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden in.

2 - Algemene beschrijving van de geleverde dienst

De hoofdfunctie van deze dienst is om de online aankoop van een E-CADEAUKAART mogelijk te maken. De aankoop kan door één persoon worden gedaan (enkele aankoop) of door meerdere personen (gemeenschappelijk geschenk). De belangrijkste functies worden hieronder opgesomd, de lijst is niet volledig:

 1. Voor de INITIATIEFNEMER, de mogelijkheid om een afbeelding voor de CADEAUBON uit te kiezen, een bericht voor op de CADEAUBON te schrijven;
 2. Mogelijkheid voor de INITIATIEFNEMER om de CADEAUBON uit te printen, direct te versturen of naar een door hem gekozen ONTVANGER te sturen, met het voorstel aan bekenden om het bedrag op de E-CADEAUKAART te verhogen;
 3. Voor de DEELNEMERS de mogelijkheid om de E-CADEAUKAART te crediteren via verschillende beschikbare betalingsmogelijkheden, zoals creditcards;
 4. Voor de ONTVANGER, de mogelijkheid de CADEAUBON te gebruiken om aankopen te verrichten bij de ONDERNEMER.

3 - Persoonlijk bericht door de INITIATIEFNEMER

De INITIATIEFNEMER heeft de mogelijkheid om een persoonlijk bericht op de CADEAUBON te schrijven. De ONDERNEMER is niet verantwoordelijk voor de geschreven teksten van de INITIATIEFNEMER en kan de echtheid ervan niet garanderen. Door de inhoud of informatie toe te voegen, geeft u ons uw definitieve toestemming om de inhoud te gebruiken voor de behandeling van de dienstdoeleinden. DE ONDERNEMER gebruikt de informatie alleen in overeenstemming met het beleid inzake het respect van de privacy. De toegevoegde inhoud mag niet: (a) de intellectuele eigendomsrechten van een derde overtreden; (b) in strijd zijn alle toepasselijk recht in Frankrijk; (c) lasterlijk, beledigend of bedreigend zijn; of (d) obsceen zijn of van pedofiele aard zijn. De ONDERNEMER behoudt het recht om elke persoonlijke toegevoegde boodschap, naar eigen goeddunken, weg te halen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

4 - Persoonlijke gegevens - Informatica en Vrijheid

De ONDERNEMER is de eigenaar van alle PERSOONSGEGEVENS die tijdens het gebruik van de dienst wordt doorgegeven. Deze kunnen voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Dienovereenkomstig, in de hoedanigheid van de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt de ONDERNEMER zich te voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de dataverwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder aan de verplichtingen door de wet nr.78-17 "Informatica en Vrijheid". Iedere gebruiker kan dan ook om verwijdering van alle PERSOONSGEGEVENS vragen door gebruik te maken van de contact link onderaan de pagina van de SITE. {

5 - Deelname bij een E-CADEAUKAART

De INITIATIEFNEMER heeft de mogelijkheid om zijn bekenden te vragen om op een, nog niet afgeronde, E-CADEAUKAART bij te dragen, dat wil zeggen wanneer de CADEAUBON nog niet is afgegeven. Om dit te bewerkstelligen beschikt de INITIATIEFNEMER over een gemeenschappelijke link die hij naar bekenden kan sturen via zijn eigen berichten of elk ander persoonlijk middel van keuze. Het is aan de INITIATIEFNEMER om de link te versturen hij is de enige verantwoordelijke. Iedere bezoeker die toegang heeft tot de bijdrage-pagina van de E-CADEAUKAART via de gemeenschappelijke link, wordt geacht dit op uitdrukkelijk verzoek van de INITIATIEFNEMER te hebben verkregen. Ieder bezoeker die op de bijdrage-pagina is aangekomen via de gemeenschappelijke link mag deelnemen aan de E-CADEAUKAART met een financiële bijdrage via de beschikbare betaalmiddelen. Wanneer de bezoeker op de bijdrage-pagina komt van de E-CADEAUKAART, worden de naam van de INITIATIEFNEMER en die van de ONTVANGER duidelijk getoond. Iedere DEELNEMER wordt geacht de INITIATIEFNEMER en de ONTVANGER te kennen. Voordat een bijdrage op de E-CADEAUKAART wordt verricht, is het aan de bezoeker zich te verzekeren van de echtheid van het verzoek van de INITIATIEFNEMER. Bij twijfel wordt de bezoeker geacht om regelrecht bij de INITIATIEFNEMER na te vragen. De ONDERNEMER wordt niet verantwoordelijk gesteld door een fout van een DEELNEMER. Een DEELNEMER die zich wenst terug te trekken, dat wil zeggen zijn bijdrage wenst te annuleren, moet zich tot de INITIATIEFNEMER wenden om tot een overeenstemming te komen en om eventueel met toestemming van hem tot een volledige annulering van de E-CADEAUKAART onder bepaalde voorwaarden te komen (zie artikel 10).

6 - Afgifte en verzending van de E-CADEAUKAART

Wanneer eenmaal de E-CADEAUKAART klaar is, wordt deze afgegeven als een CADEAUBON en per mail naar de INITIATIEFNEMER gestuurd. Als deze gekozen heeft voor de optie "versturen per e-mail", krijgt de ONTVANGER ook de CADEAUBON op het door de INITIATIEFNEMER opgegeven e-mail adres.

De CADEAUBON kan in de volgende gevallen niet ontvangen worden:

 1. Het anti-spam filter van de berichten blokkeert de bijlage of het bericht bevindt zich in de "SPAM" box of "ongewenste reclame".
 2. De firewall heeft het bericht of de bijlage geblokkeerd.
 3. De Inbox heeft zijn limiet bereikt.
 4. Het e-mail adres is ongeldig

7- Verzending van de E-CADEAUKAART aan een ONTVANGER

Tijdens de aankoop van een E-CADEAUKAART op het moment van afgifte van de CADEAUBON, vindt de overdracht van eigendom plaats van de ONDERNEMING naar de INITIATIEFNEMER. De INITIATIEFNEMER heeft de volledige verantwoordelijkheid van de verkoop en overdracht van de CADEAUBON naar een ONTVANGER naar keuze, ook wanneer de INITIATIEFNEMER voor de optie "versturen naar een ontvanger per e-mail" kiest. Het gebruik van de E-CADEAUKAART als betaalmiddel vindt plaats middels het gebruiken van een gedrukte code op de CADEAUBON. De INITIATIEFNEMER moet de code en de CADEAUBON geheim houden. De ONDERNEMER kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een verkeerde ONTVANGER, verlies van de drager met code, of frauduleus gebruik van de code. Zo ook wanneer de INITIATIEFNEMER de E-CADEAUKAART aan een ONTVANGER geeft, deze laatste wordt geacht van rechtswege de overdracht en de gebruiksvoorwaarden van de E-CADEAUKAART die op de drager staan te aanvaarden.

8- Duur en geldigheid van de E-CADEAUKAART

De E-CADEAUKAART heeft een geldigheidsduur van 365 dagen. Na deze termijn, vervallen de E-CADEAUKAARTEN en het ongebruikte saldo. Op de CADEAUBON staat de einddatum.

9 - Gebruik van de E-CADEAUKAART door een ONTVANGER {ut6}

{ut7} {ut8}

{ut9}Gebruik van de E-CADEAUKAART als betaalmiddel gebeurt middels het gebruik van een gedrukte code op de overeenkomstige CADEAUBON. De ONTVANGER verplicht zich om alle maatregelen te nemen om de veiligheid en de geheimhouding van de code te waarborgen. De ONDERNEMER kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van verlies van de drager met code, of frauduleus gebruik van deze code. In geval van verlies van de digitale drager van de CADEAUBON, moet de ONTVANGER de INITIATIEFNEMER benaderen om een nieuwe digitale kopie te vragen. Als de INITIATIEFNEMER zelf de digitale drager is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld, ten gevolge van het verwijderen van het e-mail bericht waar deze in zat, dan kan de INITIATIEFNEMER een digitale kopie ontvangen door een verzoek in te dienen via de contact link onderaan de pagina van de SITE. In dat geval wordt de digitale kopie opgestuurd naar het e-mail adres van de INITIATIEFNEMER dat voor de aankoop werd gebruikt. In geen enkel geval is het mogelijk om een heruitgave van de CADEAUBON te ontvangen, dat wil zeggen een nieuwe code.

De door de ONDERNEMER opgestelde algemene verkoopsvoorwaarden en de bijbehorende garanties zijn van rechtswege van toepassing bij het winkelen en bij het gebruik van het beschikbare bedrag op de E-CADEAUKAART. Tevens:

 1. Is de E-CADEAUKAART te gebruiken op de gehele site en in de winkels van de ONDERNEMER
 2. In geval van onvoldoende saldo op de E-CADEAUKAART om de volledige online bestelling te betalen, wordt om een aanvullende betaling gevraagd om zo de bestelling te kunnen afronden.
 3. De E-CADEAUKAART kan in meerdere keren worden gebruikt. Als na een bestelling, een restbedrag op de E-CADEAUKAART overblijft, dan is dit geldig voor een latere bestelling als deze binnen de geldigheidsdatum blijft van de E-CADEAUKAART die op de drager staat.
 4. Als na een betaalde bestelling met een E-CADEAUKAART de artikelen worden teruggestuurd of de bestelling wordt geannuleerd, dan zal de voor deze bestelling gebruikte E-CADEAUKAART worden gecrediteerd. Deze kan dan voor een nieuw aankoop worden gebruikt

10 - Annulering en volledige terugbetaling van een E-CADEAUKAART

De E-CADEAUKAART kan alleen door de INITIATIEFNEMER worden geannuleerd en als deze nooit is gebruikt. Daarvoor moet de INITIATIEFNEMER een verzoek indienen via de contact link onderaan de pagina van de SITE en binnen 14 dagen na de uitgiftedatum van de CADEAUBON. Alle verzoeken die na de termijn van 14 dagen binnenkomen, worden niet gehonoreerd.

Bij annulering, zal iedere DEELNEMER kosteloos het bedrag van zijn bijdrage terug ontvangen, via hetzelfde betaalmiddel dat eerder door hem werd gebruikt. In geen geval kan de INITIATIEFNEMER als er meerdere DEELNEMERS zijn het bedrag van de bijdrage van de andere DEELNEMERS op zijn rekening ontvangen.

De CADEAUBONNEN kunnen niet doorverkocht worden, aan een ander gegeven worden of voor geld ingewisseld worden.

11 - Overtreding van dit reglement-opschorting van de dienst

Wij kunnen u onze diensten om de volgende reden weigeren:

 1. een overtreding van dit reglement,
 2. wij verwachten dat uw activiteiten een financieel verlies voor ons kunnen meebrengen, of ons of een derde een eventuele schade kan brengen, of
 3. dat er wijzigingen op de SITE worden doorgevoerd waardoor deze tijdelijk onbruikbaar is.

12 - Tarieven

De beschikbare bedragen van de E-CADEAUKAARTEN bij aankoop worden op de SITE getoond. Bij elke bijdrage wordt het bedrag volledig bij het saldo van de E-CADEAUKAART toegevoegd zonder extra kosten.

13 -Garantietermijn

De ONDERNEMER kan een ononderbroken werking van de Dienst niet garanderen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, schorsingen en storingen van de Dienst, met name tijdens het onderhoud, het updaten of in het geval van storingen van het Internet. De ONDERNEMER stelt de middelen beschikbaar in overeenstemming met de huidige stand van de techniek om elke frauduleuze verandering van de E-CADEAUKAART te voorkomen. De gebruikers erkennen evenwel dat de ONDERNEMER niet verantwoordelijk gehouden kan worden, behalve bij bewezen ernstige fouten, schade ten gevolge van:

 1. inbraken of frauduleuze wijzigingen in de dienst gepleegd door ongeautoriseerde derden,
 2. abnormaal lange (wacht)tijd voor er een antwoord komt of traag functioneren van de dienst;
 3. verlies, beschadiging of onbedoelde vernietiging van de gegevens die deel uitmaken van de E-CADEAUKAART of de uitwisseling van e-mails tussen de Gebruikers en de ONDERNEMER, inclusief de kosten van het herstellen, reproduceren of repareren van deze gegevens of berichten.

De ONDERNEMER kan alleen verantwoordelijk gehouden worden als bewijs is geleverd van het verzaken van zijn verplichtingen zoals bij deze is bepaald. In ieder geval, zal de ONDERNEMER niet verantwoordelijk zijn voor de indirecte schade geleden door de gebruiker of door een derde door de gebruiker, met name bij financiële verliezen en/of verdiensten en/of verwachte winst en/of kans en/of problemen met de afbeelding. Alle informatie of advies van de ONDERNEMER kan niet als garantie opgevoerd worden.

14 - Hulp-contact

Hulp en een contact adres zijn beschikbaar via een link onderaan de pagina van de SITE.

15 - Toepasselijk recht

U accepteert de Franse jurisdictie voor de beslechting van een eventueel geschil.